Wykaz wód okręgu mazowieckiego PZW
Piątek, 28 Styczeń 2011 14:43
 Wody nizinne

1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich

 


Nazwa  obwodu rybackiego

Granice obwodu

Położenie

/powiat

Pow. [ha]

rz.Biebrza

Nr 3                  

- (Wissa)

Obwód rybacki obejmuje wody:    

a)  rzeki Kosodka (Golda) na odcinku od źródeł do granicy BPN,        

b)  rzeki Klimaszewnica na odcinku od źródeł do granicy BPN,

c)  Rzeki Wissa na odcinku od źródeł do granicy BPN

(m. Łoje Awissa).

Grajewo

17,0

rz. Brok

Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)   rzeki Brok od źródeł do jej ujścia do rzeki Bug.

Ostrów Maz.

Wysokie Mazowieckie

43,0

rz. Bug

Nr 5

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  rzeki Bug na odcinku od ujścia rzeki Nurzec do ujścia

rzeki Liwiec,

b)  zbiornika Sterdyń.

Uwaga: Nadbużański Park Krajobrazowy*

 

Ostrów Maz.

Wyszków

 

 1268

rz. Ełk

Nr 45

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  rzeki Ełk na odcinku od jazu piętrzącego elektrowni

w miejscowości Nowa Wieś Ełcka

do granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego,

b)  Kanału   Kuwasy  na   odcinku   od   osi   podłużnej   

     mostu w miejscowości  Czarna Wieś do rzeki Ełk,

c)  Kanału Rudzkiego na odcinku od rzeki Ełk do granicy

Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Ełk,

Grajewo

103

rz. Jegrznia

Nr 11

Obwód rybacki obejmuje wody:           

a)  rzeki Jegrznia na odcinku od ujścia cieku Zgniłka do granicy

Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Grajewo

6,00

rz. Jeziorka

Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  rzeki Jeziorka od zbiornika w Głuchowie do jej ujścia do 

rzeki Wisła,

b)  zbiornika Głuchów,

c)  zbiornika Osieczek,

d)  rzeki Kraska od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Jeziorka.

Grójec,

Piaseczno

120

rz. Narew

Nr 6

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  rzeki Narew na odcinku od ujścia rzeki Szkwa do ujścia 

rzeki Orzyc,

b)  jeziora Sieluńskie,

c)  starorzecza Zimna Woda.

Uwaga: obowiązuje zakaz używania jednostek pływających

z silnikami spalinowymi, poza szlakiem żeglownym.

Maków Maz.,

Ostrołęka,

Pułtusk,

Wyszków

 

1025

Zbiornik Zegrzyński    

na rzece

Narew

Nr 7           

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  rzeki Narew na odcinku od ujścia rzeki Orzyc

do czoła zapory zbiornika Zegrzyńskiego  w Dębem,

b)  rzeki Bug na odcinku od ujścia rzeki Liwiec do jej ujścia

do  zbiornika Zegrzyńskiego,

c)  Kanału Żerańskiego,

d) jeziora Stawinoga,

e) rzeki Prut.

Uwaga: Nadbużański Park Krajobrazowy*

Legionowo,

Pułtusk,

Wołomin,

Wyszków

3852

rz. Narew

Nr 8

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  rzeki Narew na odcinku od czoła zapory

zbiornika Zegrzyńskiegodo jej ujścia do rzeki Wisła.

Legionowo,

Nowy Dwór Maz.

487

 rz. Nurzec

Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:                                                         

a) rzeki Nurzec* na odcinku od źródeł do jej ujścia

do rzeki Bug,

b)zbiornikaCiechanowiec*,                                                                

c) zbiornika Repczyce,                                                     

*na wodach powiatu wysokomazowieckiego obowiązuje

zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi

w okresie od 1.06 do 31.08.2011

Bielsk Podlaski,

Ciechanowiec,

Hajnówka

 

153

rz. Omulew

Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  rzeki Omulew od przepławki poniżej wypływu 

z jeziora Omulew do jej ujścia do rzeki Narew,

b)  rzeki Sawica na odcinku od osi podłużnej

mostu na drodze Sasek Wielki - Sasek Mały,

c)  rzeki Czarka,

d)  rzeki Wałpusza od jazu piętrzącego w miejscowości

    Młynisko,

e) rzeki Lejkowska Struga (Wielki Rów).

Ostrołęka,

Szczytno

188

rz. Orz Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) rzeki Orz od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Narew,

b) zbiornika Grodzisk.

Ostrołeka,

Ostrów Maz.

23,0

rz. Orzyc

Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  rzeki Orzyc od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Narew.

Maków Maz.,

Mława,

Przasnysz

208

rz. Rozoga

Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  rzeki Rozoga na odcinku od wypływu z jeziora Marksoby

do jej ujścia do rzeki Narew,

b)  Kanału Wach na odcinku długości 13,0 km,

c)  zbiornika Wykrot k/Myszyńca*.

*obowiązuje zakaz używania jednostek pływających                       

  z silnikami spalinowymi w okresie od 1.05 do 30.09 

  każdego roku

Ostrołęka,

Szczytno

42,0

rz. Rządza

Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  zbiorników w m. Witkowizna  i m. Rządza,

b)  rzeki Rządza od mostu kolejowego na trasie

Mińsk Maz.-Tłuszcz do jej ujścia do zbiornika Zegrzyńskiego.

Mińsk Maz.,

Wołomin

42,0

rz. Szkwa

Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  rzeki Rozoga od wypływu z jeziora Świętajno

do mostu w miejscowości Rozogi,

b)  rzeki Szkwa od mostu w miejscowości Rozogi do jej ujścia

do rzeki Narew.

Ostrołęka,

Szczytno

33,0

rz. Świder

Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  rzeki Świder od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła.

Łuków,

Mińsk Maz.,

Otwock

86,0

rz. Utrata

Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  rzeki Utrata od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Bzura,

b)  rzeki Rokitnica od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Utrata.

Pruszków,

Sochaczew,

Warszawa Zachód

46,0

rz. Wisła

Nr 3

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  rzeki Wisła na odcinku od ujścia rzeki Pilica do ujścia

rzeki Narew.

Nowy Dwór Maz.,

Otwock,

Piaseczno,

Warszawa

4744

rz. Wisła

Nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  rzeki Wisła na odcinku od ujścia rzeki Narew do ujścia

rzeki Mołtawa.

Nowy Dwór Maz.,

Płock,

Płońsk

3240

j.Borówko w

zlewni

rzeki Omulew

Nr 7

Obwód rybacki obejmuje wody:                                                 

a) jeziora Borówko

Szczytno

9,00

j.Małszewskie

w zlewni

rzeki Łyna 

Nr 14

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Burdąg (Burdąskie),

b) jeziora Małszewskie** 

wraz z wodami cieków łączących jeziora i odpływu 

z jeziora Małszewskie do miejscowości Rutki.

Szczytno

261

j.Piasutno 

w zlewni rzeki

Szkwa Nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Piasutno**

wraz z wodami dopływów i odpływu z jeziora Piasutno

do rzeki Szkwa (Rozoga).

Szczytno

49,0

j.Rekowe

w zlewni rzeki

Omulew Nr 3

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  jeziora Skonieczne,

b)  jeziora Średnie,

c)  jeziora Rekowe,

d)  jeziora Klimek (Konik),

e)  jeziora Głęboczek,

     wraz  z  wodami  cieku łączącego  jeziora  i  rzeki   

     Rekownica od wypływu z jeziora Rekowe do jej ujścia  

     do rzeki Omulew,

f)   jeziora Jasne,

g)  jeziora Płociczno

    wraz z wodami cieku łączącego jeziora Jasne                       

    i Płociczno.

Szczytno

231

j.Sasek Mały

w zlewni rzeki

Omulew Nr 9

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  jeziora Świętajno (Narty)**,

b)  jeziora Brajnickie**,

     wraz z wodami dopływów i odpływu rzeką Witówka do 

     jeziora Sasek Mały,

c)  jeziora Warchałdzkie,

d)  jeziora Łaźnica,

     wraz z wodami rowu łączącego z jeziorem Sasek Mały,

e)  rzeka Sawica do ujścia do jeziora Sasek Mały,

f)   jeziora Natać,

g)  jeziora Sedańskie,

h)  rzeki Saska na odcinku od jazu piętrzącego

w miejscowości Janowo do jej ujścia do jeziora Sudańskie,

i) jeziora Sasek Mały,

   wraz z wodami odpływu do przepustu pod drogą Sasek 

   Wielki - Sasek Mały.

Szczytno

1041

j.Sasek Wielki

w zlewni rzeki

Omulew Nr 6

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  strugi Dźwierzutka,

b)  jeziora Małszeweckie wraz z dopływami,

c)  jeziora Sasek Wielki** wraz z dopływami,

d)  jeziora Fręcki,

e)  rzeki Saska wraz z jeziorem Młyński Staw na odcinku do jazu

piętrzącego w miejscowości Janowo,

f)   jeziora Grom**,

g) jeziora Machniacz,

   wraz z wodami dopływu i odpływu strugą Grom do jej

   ujścia do rzeki Saska (Sasek).

Szczytno

1184

j.Wałpusz

w zlewni rzeki

Omulew 

Nr 17

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  jeziora Lemańskie (Lemany),

b)  jeziora Wałpusz**,

c)  rzeki Wałpusza na odcinku do przepustu drogowego

w miejscowości Młynisko.

Szczytno

455

j.Toczyłowo 

w zlewni rzeki

Ełk Nr 43

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)  jeziora Toczyłowo***

b)  cieku bez nazwy od rzeki Ełk do jeziora Toczyłowo,

c)  cieku z miejscowości Rydzewo do jeziora Toczyłowo,

d)  cieku do jeziora Toczyłowo powyżej miejscowości

Toczyłowo od strony wschodniej,

e)  cieku do rzeki Ełk powyżej miejscowości Toczyłowo

(wypływ z jezioraToczyłowo).

Grajewo

10

Uwaga: Wszystkie   obwody  obejmują   również   nie   wymienione   wyżej:  dopływy,   wody starorzeczy  i inne zbiorniki wodne połączone dopływem lub odpływem do wód tego odcinka rzeki, cieku.

 

*Granice Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego obejmują swym zasięgiem wody: część doliny Bugu  od ujścia rzeki Tocznej w miejscowości Drażniew w gm.Korczew do ujścia rzeki Liwiec w pobliżu miejscowości Kamieńczyk,  a także fragment rzeki Narew od miejscowości Zambski Kościelne (powyżej Pułtuska) do ujścia rzeki Klusówka (powyżej mostu w Wierzbicy). Obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi, poza szlakiem żeglownym.

 **   obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.

***  obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi w okresie od 1.05 do 30.09 każdego roku.

 

2. Jeziora i wody drobne

Nazwa akwenu

Miejscowość

Pow.[ha]

j. Czerniakowskie

Warszawa Mokotów

17,00

j. Czerskie

Góra Kalwaria

10,00

j. Góra

Wieliszew        /pow. Nowy Dwór Maz./

20,00

j. Habdzin

Konstancin Jeziorna

  8,00

j. Kamionkowskie

Warszawa Praga Południe

12,00

j. Mierucie

gm. Grajewo

32,00

j. Pomocnia

Pomiechówek  /pow. Nowy Dwór Maz./

  9,00

j. Rokola (Otwock Wielki)

Karczew

40,00

j. Zielonka

gm. Szczytno

  6,00

Arkadia

Warszawa Mokotów

  2,00

Basen

Brwinów

  2,00

Błonie

Błonie

10,00

Buchta Stawinoga

Stawinoga gm. Zatory  pow. Pułtusk

43,00

Czerwony Bór

Łomża

  2,00

Chorzele Zalew

Chorzele

  4,00

Gołków -Głosków

Piaseczno

11,00

Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki

25,00

Jedwabne

Jedwabne

  2,00

Kałamarz

Łomża

  0,80

Karwacz

Przasnysz

11,00

 Kolejniak

 Sulejówek

  4,00

Kozioł k/Wincenty

Kozioł

  0,35

Łoje

Przasnysz

  5,00

Łacha

Józefów

11,00

Moczydło -Jeziorko

Karczew

  4,00

Rutki

Zambrów

  0,50

Skaryszewskie

Warszawa Praga Południe

  3,00

Szczęśliwice

Warszawa Ochota

  7,00

Włochy

Warszawa Włochy

  3,00

Zalew Kruk

Okuniew

  2,00

Zalew Zalesie Dolne

Piaseczno

  8,00

Zielonka

Zielonka

26,00

 

II. Wody  górskie

Nazwa

rzeki

Odcinek rzeki

Gminy

Ograniczenia połowowe

 rz. Jeziorka

od źródeł do zbiornika w Głuchowie,
z wyłączeniem zbiorników w Osieczku
(powyżej m. Jeziórki) i Głuchowie

Mszczonów, Pniewy,
Grójec

przynęty

sztuczne i roślinne

 rz. Rządza

od źródeł do mostu kolejowego na trasie Mińsk Maz.-Tłuszcz z wyłączeniem zbiorników w m. Witkowizna i m.Rządza

Kałuszyn, Jakubów, Dobre, Stanisławów Poświętne

przynęty

sztuczne i roślinne

Na wodach górskich obowiązuje składka uzupełniająca do wód nizinnych umieszczana trwale  w legitymacji członkowskiej.

 

 

 Zasady wędkowania obowiązujące  na wodach  Okręgu Mazowieckiego

 1. Obowiązki i ograniczenia ogólne:

Na wodach Okręgu Maz. obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz rejestr połowów wędkarskich.

2. Ograniczenia szczególne dotyczące wód Okręgu Mazowieckiego:

a) obręby ochronne ustalone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego:  

Zbiornik / Rzeka

 

Obręb

 

Okres
trwania

Granice obrębu

Narew

Zapora Dębe

cały rok

Odcinek rzeki Narew od zapory w Dębem do betonowego kolektora (budowla zrzutowa z oczyszczalni ścieków) na kilometrze 19+600 biegu rzeki (miejscowość Poddębe) z granicą przebiegającą prostopadle do nurtu rzeki.

Zbiornik

Zegrzyński

Zegrze

od  1 XI
do 31 III

Obszar wodny opisany granicami: linią prostą od tablicy 32 km w Zegrzu Północnym w poprzek czaszy zbiornika do zabudowań mieszkalnych w Nieporęcie ul. Zegrzyńska 30 na lewym brzegu, dalej linią brzegową do mostu drogowego w  Zegrzu a następnie wzdłuż prawej linii brzegowej  do tablicy  32 km.

    obręby ochronne, które zostaną ustalone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego:   

 

Orzyc*

ujście Węgierki

od 15 X do 31 III

przyujściowy odcinek rzeki Węgierka: 200 metrów powyżej mostu w miejscowości Młodzianowo, aż do jej ujścia do rzeki Orzyc.

Narew*

ujęcie Nowy Dwór Maz.

od  1 XI

do 31 III

kanał łączący nurt rzeki Narew (5 kilometr biegu rzeki) z ujęciem wody do potrzeb produkcyjnych dawnej Polleny Nowy Dwór Mazowiecki - na całej jego długości, wyznaczonej  opaską z elementów betonowych i kamiennych (nabrzeże północno - wschodnie).

b)  połów metodą trollingową jest dozwolony tylko na wodach Zbiornika Zegrzyńskiego (od zapory w Dębem do mostu w Wierzbicy,  do ujścia rz. Bug, do ujścia rz. Rządzy i ujścia Kanału Żerańskiego w Nieporęcie), a także w Wiśle od ujścia Pilicy do ujścia Mołtawy. Na pozostałych  wodach Okręgu Mazowieckiego PZW  trolling  jest  ZABRONIONY,

c)  wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek rzeki Sawica od jeziora  Janówek w dół rzeki (teren ZR Janowo),

d)  na wyrobisku pożwirowym Gnojno w okresie od 1 kwietnia do 31 maja obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb,

e)  w łowisku Stocznia - Kazuń dozwolone jest łowienie metodą spławikową, a w okresie zimowym także mormyszką (z lodu). Przez cały rok zabrania się stosowania metody spinningowej,

f)   całkowity zakaz wędkowania  na błystkę podlodową obowiązuje: w rzece Wiśle od Mostu Siekierkowskiego do Mostu (na trasie E-7) w Nowym Dworze Maz. i Narwi w obszarze łowiska Stocznia Kazuń,

g)  wędkowanie „na żywca" dozwolone jest tylko z brzegu lub zakotwiczonej łodzi,

h)  wody o powierzchni do 40 ha mogą być objęte zakazem wędkowania przez Zarząd Koła na czas do 72 godzin od chwili zarybienia (trzy doby), nie dłużej jednak niż do godziny 6:00 w sobotę. Zakaz wędkowania musi być ogłoszony na tablicy informacyjnej,

i)    całkowity zakaz wędkowania metodą spinningową obowiązuje na stawach Parku Miejskiego w Pruszkowie.

j)    wędkarzy, którzy nie zwrócą rejestrów połowów za 2010 rok, będzie obowiązywała składka uzupełniająca do składki członkowskiej okręgowej w wysokości 10 zł.,

k)  wędkowanie w jez. Góra i Pomocnia dozwolone jest tylko z łodzi wypożyczonych w stanicach wędkarskich. 

*   data wprowadzenia obrębów ochronnych będzie zamieszczona na stronie internetowej

Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Okręgu Maz. PZW, będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu:

www.ompzw.pl